12 листови
Еднолистни
работни
настолни календари и пирамидки
макети за деца
макети средна сложност
Български забележителности - за напреднали
макети с европейска архитектура
Домашен театър
за нас 
издания 
клиенти 
заявки 
контакти 
проект "за българия" 
История
Камея днес
Екип
 
начало    |   e-mail    |   Търсене:   

началоза наскамея днес

Днес "Камея Дизайн" ООД е една от най-популярните рекламно-издателски фирми с напълно затворен цикъл на производство. Разполага със специализирано предпечатно звено и собствена печатна база. Това дава възможност клиентите да получават пълно рекламно обслужване - от дизайнерския проект до готовия продукт в срок и с отлично качество. "Камея Дизайн" работи успешно и в областта на външната реклама.www.kamea-bg.com © 2024 Камея. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават
Единствено в България
ЦВЕТНО триизмерно
прототипиране


Вашата кошница е празна!

На цена 10 лв. можете да поръчате CD, съдържащо разширена версия на електронния снимков каталог "Ти си земен рай", с удобни категории и ключови думи за търсене на снимките.

Регистрация и записване
на файлове за експонация,
предпечат и др.