12 листови
Еднолистни
работни
настолни календари и пирамидки
макети за деца
макети средна сложност
Български забележителности - за напреднали
макети с европейска архитектура
Домашен театър
за нас 
издания 
клиенти 
заявки 
контакти 
проект "за българия" 
История
Камея днес
Екип
 
начало    |   e-mail    |   Търсене:   


12 листови
Еднолистни
работни
настолни календари и пирамидки



Единствено в България
ЦВЕТНО триизмерно
прототипиране






Вашата кошница е празна!

Регистрация и записване
на файлове за експонация,
предпечат и др.

началоКалендари 2010работни

СТАНДАРТЕН

12 листа, размери: 31/46 см.; 2+0, хартия 80 гр. офсет. 3-секционен и с едно тяло. С възможност за печат на фирмените ви цветове.


За поръчка на тиражи -
тел: 087 871-82-42; 087 871-82-43
E-mail: maketi@kamea-bg.com



www.kamea-bg.com © 2024 Камея. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават